Krásná Lípa

11 Krásná Lípa - kostel sv. Máří Magdaleny, foto J.Laštůvka

Krásná Lípa (něm. Schönlinde) je město s dlouholetou textilní tradicí na severu Česka na rozhraní Národního parku České Švýcarsko a Lužických hor. Město je sídlem Správy Národního parku České Švýcarsko, má přibližně 3 600 obyvatel.

Historie města sahá do 13. století. Již dlouho předtím stál nedaleko odtud hrad Krásný Buk, který byl roku 1339 zničen. Rod Kinských zde podporoval od začátku 17. stol. rozvoj řemesel. 

Vznikaly plátenické manufaktury, později punčochářství. V 19. století a počátkem dvacátého století byla významným střediskem textilní výroby a obchodu. Ke značnému úpadku došlo po odsunu původních německých obyvatel po druhé světové válce, kdy se počet obyvatel snížil přiblížně na polovinu.

Dominantou města je kostel sv. Máří Magdaleny z 18. stol. s monumentálním přístupovým schodištěm na místě původního kostelíku z roku 1361. V roce 1754 p. Hoffmann z Lipové zahájil vystavbu nového kostelu v jeho současné barokní podobě. Kostelní varhany, vyrobené roku 1901 a rozšířené v roce 1938, prošly generální opravou v roce 2012.

V blizkosti kostela se nachází městský park, založený v roce 1888 jako soukromý park obklopující unikátní hrobku rodiny průmyslníka Karla Dittricha. Součástí parku jsou meandrující potůčky, rybníčky, upravené komunikace, vyhlídky, altánky a posezení. Parkem je zároveň vedena i Köglerova naučná stezka Krásnolipskem. Ve spodní části parku je také instalována geologická expozice se vzorky hornin v okolí Krásné Lípy.

Na velké zpevněné ploše v centrální části parku je vybudován altán pro konání koncertů v přírodě, veřejné osvětlení umožňuje i večerní procházky. Parkem prochází i jedna z větví nově vybudované cyklostezky.

Zanechte odpověď