Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.dovolenavceskemsvycarsku.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 579

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.dovolenavceskemsvycarsku.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 579

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.dovolenavceskemsvycarsku.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 579
Národní park České Švýcarsko - Dovolená v Českém Švýcarsku

Národní park České Švýcarsko

Národní park České Švýcarsko je jedním ze čtyř národních parků v České republice. K vyhlášení NP došlo v roce 2000.

Hlavním předmětem ochrany jsou pískovcové útvary a na ně navázaný biotop. Nejznámějším útvarem je bezesporu Pravčická brána, jež je symbolem Českého Švýcarka a má status národní přírodní památky.

Název „České Švýcarsko“ je odvozen od názvu Saské Švýcarsko, který se používá pro německou část Labských pískovců již od 18. století. Českému Švýcarsku se také občas říká „Zadní hory“ – jak ho nazval spisovatel Miloslav Nevrlý.

Lesy pokrývají 97 procent území parku, v minulosti zde byl dominantní buk, dnes ovšem převažuje smrk ztepilý. V parku hnízdí desítky druhů ptáků, mj. čáp černý nebo sokol stěhovavý.

Interaktivní expozice v Domě Českého Švýcarska, foto K. Mrkusová

Interaktivní expozice v Domě Českého Švýcarska, foto K. Mrkusová

Osídlení Českého Švýcarska

Nejstarší lidská osídlení v oblasti Českého Švýcarska vznikla již v době mezolitu, ale vzhledem k relativně nehostinným podmínkám toto území až do období raného středověku bylo osídlené jen minimálně.

Z období 8.-10. století jsou známy tři významné lokality, nejvýznamnější je hradiště na ostrožně Adlerhorn u soutoku Křinice a Brtnického potoka. Většina sídel v této oblasti pak pochází až ze 13.-14. století.

V období vrcholného středověku na území dnešního Českého Švýcarska pak byly vybudovány hrady a hrádky: Falkenštejn, Šaunštejn („Loupežnický hrad“), Kyjovský hrádek („Horní Karlštejn“), Brtnický hrádek („Loupežný hrádek“) a Vlčí hrádek („Pustý zámek“), ovšem důvod jejich budování dodnes není úplně objasněn.

Fotografie krásné Schrammsteiny v Saském Švýcarsku od M. Raka

Schrammsteiny – Saské Švýcarsko, foto M. Rak

V 19. století se v okolí rozšířila textilní i strojní výroba, což významně přispělo k rozkvětu obcí na okrajích dnešního národní parku i v něm, ve 20. století ale nastal útlum, po druhé světové válce dokonce došlo k zániku některých obcí. Dnes se na území Českého Švýcarska nachází jedna jediná vesnice – Mezná, v níž je evidováno 79 adres a trvale žije 45 obyvatel.

Turismus v Českém Švýcarsku

První turistický zájem o České Švýcarsko je datován druhou polovinou 19. století, kdy se po tomto území procházeli jedni z prvních jeho propagátorů – švýcarští malíři Adrian Zingg a Anton Graff.

O něco dříve, ve 30. letech téhož století, byl také zahájen provoz lodní dopravy na trase Děčín – Drážďany, a to včetně výletních parníků. V roce 1851 pak po železniční trase Drážďany – Podmokly vyjel první vlak.

Velkou roli v rozmachu turistiky v Českém Švýcarsku sehrál rod Kinských (vlastníci českokamenického panství) a také rod Clary-Aldringenů (vlastníci děčínského panství). Po členech těchto rodin jsou pojmenovány mnohé skalní útvary a místa.

Panoramatická fotografie Zámku Děčín s přístavištěm

Zámek Děčín a přístaviště

V roce 1878 byl v Děčíně založen první spolek, který podporoval turistický ruch v oblasti dnešního národního parku, o 7 let později, v roce 1885, byl v Krásné Lípě založen Horský spolek pro nejsevernější Čechy (Gebirsverein für das nördlichste Böhmen).

Od roku 2009 České Švýcarsko patří mezi Excelentní turistické destinace (European Destinations of Excellence).

V dnešní době park protíná celá řada turistických tras. Některá místa (např. Pravčická brána, Edmundova soutěska nebo Tiské stěny) jsou zpoplatněna.

Zanechte odpověď